Bagaimanakah untuk mengaktifkan/nyahaktif Butang Beli/Jual di dalam aplikasi?

Untuk mengaktifkan/nyahaktifkan Butang Beli/Jual di dalam aplikasi Android dan iOS, anda hendaklah menyempurnakan langkah-langkah di bawah:

 

  1. Buka menu bawah (...) di bucu kanan paling bawah;
  2. Buka Tetapan Carta;
  3. Buka menu dagangan;
  4. Tekan/tidak tekan pilihan Butang Tunjuk Beli/Jual.