Median

Definisi

Penunjuk Median adalah satu alat yang boleh digunakan untuk mengukur arah pasaran dan ketidakstabilan (volatility). Ia membentuk satu saluran berdasarkan kepada bagaimana ATR melencong keluar dari tengah julat. Penunjuk memaparkan nilai median untuk purata di antara tinggi dan rendah untuk panjang tertentu. Median itu dibandingkan kepada EMA nya untuk panjang yang sama: ruang antara median dan EMA nya ditunjukkan sebagai satu awan berwarna berdasarkan kepada nilai-nilai mana yang lebih tinggi. Awan hijau kelihatan apabila median lebih tinggi dan menunjukkan satu arah aliran menaik (uptrend), manakala awan ungu menunjukkan satu arah aliran menurun (downtrend). 

Penunjuk dibalut oleh jalur-jalur berdasarkan kepada Average True Range. Untuk mengira jalur, satu nilai ATR untuk satu panjang ATR tertentu didarabkan dengan pendarab ATR dan kemudiannya ditambahkan atau ditolak dari median.

Input

Sumber Median (Median Source)

Sumber data berdasarkan kepada median mana yang dikira.

Panjang Median (Median Length)

Panjang median, cth. sebanyak mana titik-titik data untuk Sumber adalah digunakan apabila median dikira.

Panjang ATR (ATR Length)

Tempoh masa digunakan untuk mengira Average True Range untuk median.

Pendarab ATR (ATR Multiplier)

Nilai di mana ATR didarabkan sebelum membuat jalur (band).