Linear Regression

Definisi

Penunjuk Linear Regression membayangkan arah aliran harga umum untuk satu bahagian tertentu pada carta berdasarkan kepada pengiraan Linear Regression. Garisan tengah penunjuk ialah pengiraan regresi linear (linear regression) itu sendiri dan di atas dan di bawah adalah bilangan X sisihan piawai yang dibuang dari induk. Penunjuk ini adalah satu alat yang bagus untuk menentukan apabila satu harga yang agak terlalu jauh dari garisan asasnya (baseline).

Jalur menunjukkan sokongan dan rintangan; bila harga berada diluar saluran untuk satu tempoh masa yang ketara, balikan (reversal) mungkin boleh dijangka akan berlaku.

Input

Sisihan Atas  (Upper Deviation)

Menentukan bilangan sisihan piawai dari asas untuk menetapkan saluran atas (upper channel). Selalunya ini digunakan untuk menetapkan jarak antara asas tengah dan penghujung saluran atas (upper channel).

Sisihan Bawah (Lower Deviation)

Menentukan bilangan sisihan piawai dari asas untuk menetapkan saluran bawah (lower channel). Selalunya ini digunakan untuk menetapkan jarak antara asas tengah dan penghujung saluran bawah (ower channel).

Guna Sisihan Atas (Use Upper Deviation)

Togolkan kegunaan/kebolehlihatan saluran atas.

Guna Sisihan Bawah (Use Lower Deviation)

Togolkan kegunaan/kebolehlihatan saluran bawah.

Kira (Count)

Bilangan bar untuk regresi linear gunakan untuk pengiraannya: cth. jika nombor ialah 100, saluran akan dikira pada 100 bar terakhir.

Sumber (Source)

Tetapkan sumber harga untuk mengira posisi saluran.