Strategi Parabolic SAR

Definisi

Strategi Parabolic Stop and Reverse (SAR) adalah berdasarkan kepada penunjuk Parabolic SAR. Ia memasuki posisi panjang setiap kali SAR menukar posisinya dari berada di atas carta kepada berada di bawah, dan memasuki posisi singkat sebaliknya.

Penunjuk Parabolic SAR diterangkan dengan lebih lanjut dalam artikel Pusat Bantuannya sendiri.

Input

Mula

Nilai permulaan untuk Acceleration Factor (.02  adalah lalai).

Kenaikan

Kenaikan yang menyebabkan Acceleration Factor mula bergerak (.02  adalah lalai).

Nilai Maksimum

Nilai maksimum untuk Acceleration Factor (.20 adalah lalai)