Bagaimana untuk mengaktifkan/menyahaktifkan Garisan Pemberitahuan di carta

Anda boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan Garisan Pemberitahuan dengan klik kanan pada tanda pemberitahuan dan memilih pilihan berkenaan di menu dialog.