Bagaimana tingkat dipamerkan di dalam Panel Dagangan?

Tingkat Ambil Keuntungan ditunjukkan sebagai satu Pesanan Had dimana Henti Kerugian adalah satu Pesanan Henti.

 

 

Sehingga Pesanan Keluarga masih belum dilaksanakan, statusnya adalah “Bekerja” sementara Tingkat-tingkat adalah “Tidak Aktif”

 

Status tidak aktif tidak bermaksud mereka telah dinyahaktifkan, ia bermaksud mereka masih belum diaktifkan lagi.

 

Sebaik sahaja satu Pesanan bertukar kepada satu posisi, statusnya adalah “Dipenuhi” dan Tingkat-tingkatnya adalah dinyatakan sebagai “Bekerja”.