Kenapakah Pesanan Had saya dilaksanakan terus selepas dihantar?

Pesanan Had akan dilaksanakan pada harga terbaik, mereka membantu kami membeli pada harga yang lebih murah dan menjual pada harga lebih mahal. Jadi, jika anda meletakkan satu Pesanan Had Beli dan harga Minta adalah lebih rendah, ia akan dilaksanakan serta-merta. Pesanan Had Jual pula bekerja dengan cara yang sebaliknya, ia akan dilaksanakan dalam kes harga Bida sama harga ditetapkan atau lebih tinggi.