Kenapakah pesanan saya dibatalkan?

Salah satu sebab untuk pembatalan pesanan adalah ia telah luput masa. Apabila satu pesanan diletakkan, Masa Dijalankan boleh dipilih. Ada empat jenis pilihan: Hari, Minggu, Bulan dan GTD (Good till date) di dalam Dagangan Kertas. Pilihan Hari akan dilaksanakan terlebih dahulu dan ia bermakna pesananan akan dibatalkan dalam masa 24 jam kecuali sekiranya ia tidak dilaksanakan.