Bagaimanakah memasang aplikasi dengan PowerShell?

Pemasang aplikasi selalunya berfungsi dengan baik pada sepanjang masa tetapi untuk kes-kes yang jarang terjadi, ia tidak dapat menyelesaikan pemasangan aplikasi. PowerShell mungkin boleh membantu.
 

  1. Open satu Windows PowerShell (Start -> right-click PowerShell -> Run as administrator) 
  2. Taip arahan ini dan lancarkannya = add-appxpackage https://tvd-packages.tradingview.com/stable/latest/win32/TradingView.msix 
  3. Jika tiada ralat dalam konsol, buka menu Start dam cari aplikasi TradingView - ia sepatutnya berada di situ.