Apakah yang patut saya lakukan sekiranya aplikasi meranap selepas memulakannya