ADP Employment Change (EC)

Perubahan dalam bilangan pekerjaan di sector bukan pertanian berdasarkan Automatic Data Processing, Inc.

Kesemua negara yang mana mempunyai EC adalah tersedia seperti senarai di bawah:

  • Kanada
  • Amerika