API Cushing Number (CN)

Perubahan simpanan minyak mentah di pusat penghantaran Cushing, Oklahoma menurut laporan American Petroleum Institute.

Semua negara yang CN adalah tersedia disenaraikan di bawah:

  • Amerika Syarikat