Bagaimanakah untuk memaparkan nilai penunjuk ekonomi di atas satu carta?

Untuk memaparkan satu penunjuk di atas carta, anda perlu memasukkan pengenalnya di dalam carian simbol. Pengenal mempunyia satu kod dua huruf negara (berdasarkan ISO 3166-1 alpha-2) yang diikuti dengan nama singkatan penunjuk.

Contoh, pengenal USGDP bermaksud US GDP:

US – kod negara

GDP – nama singkatan (Gross Domestic Product)

Anda juga boleh mencari data ekonomi di dalam carian samada dengan awalan EKONOMI:

atau dengan memilih pertukaran EKONOMI sebagai "sumber":

Satu senarai penunjuk yang ada boleh didapati di sini.