Corak Carta Dua Puncak

Corak dua puncak adalah satu corak pembalikan yang dibentuk oleh dua ketinggian yang berturut-turut pada kedudukan yang sama (hanya sedikit perbezaan nilai dibenarkan) dan satu pertengahan kerendahan minimum di antara mereka. Ia adalah dijangka bahawa selepas harga mencapai ketinggian pertama sekali lagi, ia kemudian akan melakukan pembalikan dan jatuh ke bawah nilai had pertengahan minimum, kejatuhan akan bersambung lagi dengan nilai perbezaan yang sama di antara puncak-puncak dan jurang-jurang.

Penunjuk mencari corak pada 600 bar terakhir. Corak ini mengandungi garisan-garisan yang menunjukkan pergerakan harga (Garisan Harga) dan garisan leher (Garisan Leher). Garisan leher ialah satu garisan menegak yang dilukis menerusi ketinggian minimum pertengahan, Permulaan dan pengakhiran garisan untuk setiap garisan harga kecuali untuk yang terakhir (titik 5) adalah terletak pada pangsi 5/5. Titik 5 terletak pada persimpangan garisan harga terakhir dengan garisan leher. Di dalam mod Dalam Proses, penunjuk akan mencari bukan sahaja corak yang sudah terbentuk, tetapi juga corak yang sedang terbentuk. Ketinggian kedua untuk corak sebegini mungkin tidak berada di dalam pangsi dan garisan harga yang sedang terjadi akan bertukar kepada garisan titik.

Corak dikira sudah terbentuk apabila, selepas kehadiran puncak kedua, harga (tutup) jatuh di bawah garisan leher. Garisan titik mendatar yang tamat dengan label Sasaran menunjukkan kedudukan harga yang dijangka selepas corak terbentuk. Sebaik sahaja bar baru muncul, garisan akan memanjang ke kanan sehingga bar terakhir, sehingga status corak bertukar dari Menunggu kepada yang lain. Label panduan alat menunjukkan harga dan status terkini untuk corak. Apabila status berubah, warna label juga berubah. Ada 3 status secara keseluruhan:

  • Menunggu. Harga tidak mencapai kedudukan yang dijangka dan tidak melepasi puncak kedua.
  • Dicapai. Harga mencapai kedudukan yang dijangkakan.
  • Gagal. Harga tidak mencapai kedudukan yang dijangkakan dan naik melepasi puncak kedua.

Jika penunjuk bertemu dua corak yang bersilang, pemilihan akan diberikan kepada yang mempunyai status Menunggu. Jika status corak yang bertemu ialah Gagal atau Dicapai atau status kedua-duanya adalah Menunggu, corak akan dipaparkan di atas carta dimana nilai harga untuk bucu adalah hampir sama, cth., lebih tepat.

Input:

  • Ketinggian Arah Aliran – Tetapkan ketinggian yang diperlukan untuk arah aliran mendahului corak relatif kepada ketinggian corak itu sendiri. Ketinggian corak ialah perbezaan di dalam harga di antara ketinggian maksimum puncak dan pertengahan minimum. Nilai peratusan.
  • Puncak Kedua – Menentukan corak yang mana untuk dipaparkan berdasarkan kepada sama ada puncak kedua untuk puncak pertama adalah lebih daripada Lebih Tinggi atau di bawah Lebih Rendah. Jika Kedua-dua dipilih, semua corak akan dipaparkan.
  • Sisihan Dibenarkan – Nilai perbezaan maksimum yang dibenarkan pada ketinggian puncak-puncak. Ketinggian puncak adalah dikira dari pertengahan minimum. Nilai peratusan.
  • Dalam Proses – Mencari corak yang masih belum terbentuk sepenuhnya.