Corak Carta Elliot Wave

Elliott Waves adalah satu sistem corak-corak berulang yang dijumpai oleh Ralph Nelson Elliott. Elliott menjumpai 13 corak-corak secara keseluruhan, tetapi corak 5-3 mengandungi 8 gelombang yang dikira sebagai asas.


Menurut teori Elliott wave, gelombang-gelombang adalah dibahagikan kepada "Motif” dan "Pembetulan”. Gelombang motif adalah pergerakan harga bertepatan dengan arah arah aliran utama. Gelombang pembetulan adalah pergerakan yang menentang arah arah aliran utama. Di dalam tangkapan skrin di atas, gelombang motif adalah (1), (3), (5), (a), dan (c), dan gelombang pembetulan adalah (2), (4), dan (b). Juga, berdasarkan kepada Elliott, mana-mana gelombang motif untuk model asas boleh dinyatakan sebagai lima gelombang lebih kecil, dan mana-mana gelombang pembetulan sebagai satu pergerakan tiga. Jadi, model asas 5-3 boleh dinyatakan sebagai 2 gelombang-gelombang oleh satu had gelombang lebih tinggi dan sebagai 34 gelombang untuk yang lebih rendah.

Penunjuk Corak Carta Elliott Wave adalah dikonfigurasikan untuk mengenali kebanyakan corak gelombang biasa, yang mana dibina berdasarkan peraturan-peraturan berikut:

Impuls (Gelombang motif):

 1. Struktur gelombang: 5-3-5-3-5
 2. Gelombang 2 tidak turun lebih daripada 100% panjang gelombang 1
 3. Gelombang 3 bergerak lebih atas dari penghujung gelombang 1
 4. Gelombang 3 tidak boleh menjadi gelombang paling pendek di antara semua gelombang 1, 3, dan 5
 5. Gelombang 4 tidak boleh turun lebih bawah dari had tertinggi gelombang 1

ZigZag (Gelombang pembetulan):

 1. Struktur gelombang : 5-3-5
 2. Gelombang b adalah lebih pendek dari a
 3. Gelombang c bergerak melepasi had bawah gelombang a

Penunjuk menganalisa 600 bar terakhir untuk mencari corak, meletakkan syarat untuk membahagikan mereka kepada 2 had dengan nesting (gelombang utama dan subgelombang). Titik permulaan dan pengakhiran untuk gelombang di dalam corak yang dijumpai adalah diikat kepada pangsi-pangsi yang paling sesuai.  Kemudian penunjuk memeriksa peraturan untuk Impuls dan ZigZag dan melukis corak yang menangkap pergerakan harga paling besar.

Penanda berikut adalah digunakan untuk menentukan tingkatan yang gelombang yang sepatutnya berada pada:

Gelombang Utama: (1), (2), (3), (4), (5), (a), (b), (c) 

Subgelombang: 1, 2, 3, 4, 5, a, b, c 

Penandaan ini tidak berkait dengan tingkatan sejarah dalam teori Elliot wave; ia adalah pilihan. Ia memaparkan tingkatan nesting untuk corak.

Apabila corak berada dalam mod Dalam Proses, penunjuk membina sebanyak mungkin gelombang berdasarkan pangsi dan menggunakan satu titik ekstrem tempatan (ketinggian paling tinggi atau kerendahan paling rendah) untuk membina gelombang terakhir. Jika gelombang terakhir tidak melengkapkan corak, penunjuk melukis unjuran yang mungkin untuk gelombang seterusnya menggunakan perkadaran Fibonacci. Bergantung kepada panjang gelombang 3, gelombang 5 dijangka akan diunjurkan sama ada dari gelombang 1 atau dari ketinggian pergerakan tiga gelombang pertama. Unjuran gelombang C adalah dibina dari panjang gelombang A. Semua unjuran lain dikira berdasarkan kepada gelombang sebelumnya. Bilangan minimum gelombang dalam corak yang sedang terbentuk adalah 3.

Pemberitahuan:

 • Corak Baharu. Ia tercetus apabila satu corak baharu muncul pada carta, atau apabila satu corak yang telah dilukis sebelum ini dibina dan pada masa yang sama, posisi untuk dua atau lebih titik berubah. Pembinaan semula titik pertama corak tidak diambil kira.
 • Potensi Alunan Baharu. Ia tercetus apabila satu alunan terbentuk baharu ditambahkan kepada corak yang baru ditemukan sebelum ini, atau apabila alunan terbentuk akhir dibina semula kepada satu titik baharu dan terbentuk sekali lagi.
 • Alunan TerbentukIa tercetus apabila mana-mana alunan corak terbentuk.

Input:

 • Corak Balikan - Bendera ini membenarkan anda menukar arah corak untuk mencari impuls dalam satu penurunan dan satu zigzag dalam satu kenaikan.
 • Dalam Proses - Membenarkan carian corak yang belum lengkap yang dalam proses untuk terbentuk.
 • Jenis panjang - Bagaimana panjang gelombang dikira apabila memeriksa peraturan pembinaan corak:
 • Mutlak - Panjang gelombang dikira sebagai perbezaan harga di antara titik permulaan dan pengakhiran untuk gelombang.
 • Peratusan - panjang gelombang dikira sebagai peratusan perubahan dalam harga di antara titik permulaan dan pengakhiran untuk gelombang.
 • Tunjuk Unjuran - Membenarkan unjuran yang mungkin untuk gelombang akan datang apabila berada dalam mod Dalam Proses.

Nota penting:

Apabila satu data baru diterima, penunjuk mengemaskini dan menerangkan corak-corak yang sebelum ini ditemui. Mengubah tetapan penunjuk akan mengakibatkan pengiraan semula sepenuhnya. Keputusan mungkn akan berbeza daripada dijangka.When new data is received, the indicator updates and clarifies previously found patterns. Changing any settings of the indicator leads to its complete recalculation. The result may differ from the expected one.