Corak Carta Elliot Wave

Elliott Waves adalah satu sistem corak-corak berulang yang dijumpai oleh Ralph Nelson Elliott. Elliott menjumpai 13 corak-corak secara keseluruhan, tetapi corak 5-3 mengandungi 8 gelombang yang dikira sebagai asas.


Menurut teori Elliott wave, gelombang-gelombang adalah dibahagikan kepada "Motif” dan "Pembetulan”. Gelombang motif adalah pergerakan harga bertepatan dengan arah arah aliran utama. Gelombang pembetulan adalah pergerakan yang menentang arah arah aliran utama. Di dalam tangkapan skrin di atas, gelombang motif adalah (1), (3), (5), (a), dan (c), dan gelombang pembetulan adalah (2), (4), dan (b). Juga, berdasarkan kepada Elliott, mana-mana gelombang motif untuk model asas boleh dinyatakan sebagai lima gelombang lebih kecil, dan mana-mana gelombang pembetulan sebagai satu pergerakan tiga. Jadi, model asas 5-3 boleh dinyatakan sebagai 2 gelombang-gelombang oleh satu had gelombang lebih tinggi dan sebagai 34 gelombang untuk yang lebih rendah.

Penunjuk Corak Carta Elliott Wave adalah dikonfigurasikan untuk mengenali kebanyakan corak gelombang biasa, yang mana dibina berdasarkan peraturan-peraturan berikut:

Impuls (Gelombang motif):

  1. Struktur gelombang: 5-3-5-3-5
  2. Gelombang 2 tidak turun lebih daripada 100% panjang gelombang 1
  3. Gelombang 3 bergerak lebih atas dari penghujung gelombang 1
  4. Gelombang 3 tidak boleh menjadi gelombang paling pendek di antara semua gelombang 1, 3, dan 5
  5. Gelombang 4 tidak boleh turun lebih bawah dari had tertinggi gelombang 1

ZigZag (Gelombang pembetulan):

  1. Struktur gelombang : 5-3-5
  2. Gelombang b adalah lebih pendek dari a
  3. Gelombang c bergerak melepasi had bawah gelombang a

Penunjuk menganalisa 600 bar terakhir untuk mencari corak, meletakkan syarat untuk membahagikan mereka kepada 3 had sepanjang panjang maksimum. Titik permulaan dan pengakhiran untuk gelombang di dalam corak yang dijumpai adalah diikat kepada pangsi-pangsi yang paling sesuai. Apabila tiada pangsi yang sesuai dijumpai untuk titik mula dan akhir untuk keseluruhan corak, penunjuk menggunakan nilai tinggi tertinggi dan rendah terendah. Kemudian penunjuk memeriksa peraturan untuk Impuls dan ZigZag dan melukis corak yang antara paling panjang dan paling sesuai (berdasarkan corak-corak gelombang-gelombang kecil) di antara semua yang dijumpai pada mula-mula oleh algoritma.

Penanda berikut adalah digunakan untuk menentukan had yang gelombang yang sepatutnya berada pada:

Had
Lima (Gelombang motif)Tiga (Gelombang pembetulan)
BesarI, II, III, IV, VA, B, C
Sederhana(1), (2), (3), (4), (5)(a), (b), (c)
Kecil1, 2, 3, 4, 5a, b, c

Penandaan ini tidak merujuk memadani kepada had-had sejarah untuk teori Elliott wave; ia adalah bersyarat. Ia memaparkan panjang atau had bersarang untuk corak.

Input-input:

Sumber - Sumber untuk carian utama.

Corak Songsang - Bendera ini membenarkan anda menukar arah untuk corak, untuk mencari impuls di dalam arah aliran menurun, dan satu zigzag di dalam arah menaik.

Jenis panjang - Bagaimana panjang gelombang dikira apabila memeriksa peraturan untuk pembinaan corak:

Mutlak - panjang gelombang dikira sebagai perbezaan harga diantara titik mula dan akhir gelombang.

Peratusan - panjang gelombang dikira sebagai peratusan perubahan dalam harga di antara  titik mula dan akhir gelombang.

Nota penting:

Apabila satu data baru diterima, penunjuk mengemaskini dan memperjelaskan corak-corak yang dijumpai sebelum ini. Mengubah mana-mana tetapan kepada penunjuk akan membawa kepada pengiraan keseluruhan semula. Keputusan akan berbeza daripada yang dijangka.