Corak Carta Kepala dan Bahu

Corak Kepala Dan Bahu adalah satu corak pembalikan yang terbentuk dari tiga puncak berturut-turut dan dua pertengahan kerendahan. Puncak pertama dan ketiga dipanggil bahu. Mereka terletak pada kedudukan yang sama di bawah puncak kedua - kepala. Garisan leher - garisan yang dilukis pada pertengahan minimum - juga penting. Corak ini dikira lengkap hanya apabila harga membuat bahu kanan, jatuh di bawah garisan leher. Dijangkakan bahawa pergerakan harga ke bawah akan berterusan dengan nilai yang hampir sama dengan ketinggian kepala.

Penunjuk mencari corak pada 600 bar terakhir. Corak ini mengandungi garisan-garisan yang menunjukkan pergerakan harga (Garisan Harga) dan garisan leher (Garisan Leher). Garisan leher dilukis menerusi jurang pertengahan dan dihadkan dengan persimpangan dengan garisan harga, Permulaan dan pengakhiran garisan untuk setiap garisan harga kecuali untuk yang terakhir (titik 7) adalah terletak pada pangsi 5/5. Titik 7 terletak pada persimpangan garisan harga terakhir dengan garisan leher. Di dalam mod Dalam Proses, penunjuk akan mencari bukan sahaja corak yang sudah terbentuk, tetapi juga corak yang sedang terbentuk. Bahu kanan untuk corak sebegini mungkin tidak berada di dalam pangsi dan garisan harga yang sedang terjadi akan bertukar kepada garisan titik.

Corak dikira sudah terbentuk apabila, selepas pembentukan bahu kanan, harga (tutup) jatuh di bawah garisan leher. Garisan titik mendatar yang tamat dengan label Sasaran menunjukkan kedudukan harga yang dijangka selepas corak terbentuk. Sebaik sahaja bar baru muncul, garisan akan memanjang ke kanan sehingga bar terakhir, sehingga status corak bertukar dari Menunggu kepada yang lain. Label panduan alat menunjukkan harga dan status terkini untuk corak. Apabila status berubah, warna label juga berubah. Ada 3 status secara keseluruhan: 

  • Menunggu. Harga tidak mencapai kedudukan yang dijangka dan tidak melepasi bahu kanan.
  • Dicapai. Harga mencapai kedudukan yang dijangkakan.
  • Gagal. Harga tidak mencapai kedudukan yang dijangkakan dan turun lebih tinggi dari bahu kanan.

Jika penunjuk bertemu dua corak yang bersilang, pemilihan akan diberikan kepada yang mempunyai status Menunggu. Jika status corak yang bertemu ialah Gagal atau Dicapai atau status kedua-duanya adalah Menunggu, corak akan dipaparkan di atas carta yang mempunyai garisan leher lebih dekat dengan garisan mendatar dan perbezaan antara nilai-nilai bahu adalah lebih kecil.

Input:

  • Ketinggian Arah Aliran – Tetapkan ketinggian yang diperlukan untuk arah aliran mendahului corak relatif kepada ketinggian kepala. Ketinggian kepala dikira sebagai perbezaan di dalam nilai harga untuk pangsi, di mana kepala terletak dan garisan leher pada bar yang sama. Nilai peratusan.
  • Perbezaan diperlukan minimum – Perbezaan diperlukan minimum pada ketinggian bahu dan kepala. Ketinggian bahu dikira sebagai perbezaan di antara nilai harga untuk pangsi di mana ia berada dan garisan leher pada bar yang sama. Nilai peratusan.
  • Cerun maksimum untuk garisan leher – Perbezaan ketinggian dibenarkan maksimum di antara garisan harga kanan dan kiri yang membentuk kepala. Nilai peratusan.
  • Perbezaan maksimum ketinggian bahu-bahu – Perbezaan maksimum ketinggian dalam ketinggian bahu kanan dan kiri. Nilai peratusan.
  • Perbezaan maksimum kelebaran bahu-bahu – Perbezaan maksimum kelebaran bahu. Nilai peratusan.
  • Dalam Proses – Mencari corak yang masih belum terbentuk sepenuhnya.