Corak Carta Segiempat

Corak segiempat membentuk pergerakan harga di antara dua garisan mendatar. Satu segiempat adalah dikira sebagai satu corak yang tidak dapat ditentukan. Ia dijangka bahawa selepas harga melepasi salah satu daripada garisan mendatar, ia akan bergerak ke depan dalam nilai hampir sama dengan ketinggian segiempat itu dari arah pemecahan.

Penunjuk menganalisa 600 bar terakhir untuk mencari yang bertepatan dengan satu templat yang diberikan untuk 4 titik. Titik-titik dijumpai oleh penunjuk adalah diikat kepada titik-titik pangsi yang paling sesuai. Apabila mereka dijumpai, penunjuk memeriksa samada titik-titik mematuhi undang-undang corak dan sisihan maksimum dibenarkan yang telah ditetapkan: selang di antara titik pertama dan terakhir, harga yang dibenarkan untuk merentasi garisan mendatar dengan ‘tinggi’ dan ‘rendah’, tetapi tidak dengan 'tutup’ atau ‘buka’. Segiempat tidak bertindih terbesar yang dijumpai dalam corak-corak yang ada yang menepati penjelasan di atas adalah dilukis di atas carta.

Input-input:


Corak Songsang - Menukar turutan minimum dan maksimum segiempat: corak bermula dengan satu pangsi tinggi jika ini adalah 'palsu' dan dengan satu pangsi rendah jika ditukar kepada 'benar'.


Sumber - Sumber untuk carian utama.

Sisihan Dibenarkan Sisihan dibenarkan maksimum untuk titik-titik dari garisan mendatar. Ia adalah dikira sebagai satu peratusan untuk ketinggian segiempat.