Corak Carta Segitiga

Satu segitiga adalah satu corak yang tidak jelas kerana ia boleh bermaksud samada satu sambungan atau balikan untuk arah aliran selepas satu kawasan penyatuan.

Penunjuk menganalisa 600 bar terakhir untuk mencari yang bertepatan dengan satu templat yang diberikan untuk 5 titik. Titik-titik dijumpai oleh penunjuk adalah diikat kepada titik-titik pangsi yang paling sesuai. Apabila mereka dijumpai, penunjuk memeriksa samada titik-titik mematuhi undang-undang corak dan sisihan maksimum dibenarkan yang telah ditetapkan. 


Di dalam selang antara titik 1 dan 5 dari bawah dan titik 2 dan 5 (di mana unjuran titik 5 pada garisan atas segitiga) dari atas, harga dibenarkan untuk merentasi garisan segitiga dengan ‘tinggi’ dan ‘rendah’, tetapi tidak dengan 'tutup’ atau ‘buka’. Dalam semua corak-corak yang dijumpai yang menepati keadaan, segitiga terbesar yang tidak bertindihan akan dilukis di atas carta.


Input-input:


Corak Songsang - Menukar turutan pangsi tinggi dan rendah di dalam segitiga.


Sumber - Sumber untuk carian utama.

Sisihan Dibenarkan Sisihan dibenarkan maksimum untuk titik tengah dari garisan segitiga. Sisihan adalah ditentukan dengan formula:

Sisihan = ((x - x2) * 100) / (x1 - x2), di mana: