Corak Carta Bebaji

Satu bebaji adalah satu corak balikan yang mengandungi dua garisan dinamik menumpu yang menghadkan pergerakan harga. Garisan-garisan adalah menyenget kepada satu sisi. Bergantung kepada arah garisan-garisan, bebaji boleh menjadi menaik atau menurun. Ia adalah dijangka bahawa selepas harga memecah garisan bebaji di dalam arah bertentangan kepada arah bebaji, pergerakannya kemudian dianggarkan sama dengan ketinggian asas bebaji.


Penunjuk menganalisa 600 bar terakhir untuk mencari yang bertepatan dengan satu templat yang diberikan untuk 4 titik. Titik-titik dijumpai oleh penunjuk adalah diikat kepada titik-titik pangsi yang paling sesuai. Apabila mereka dijumpai, penunjuk memeriksa samada titik-titik mematuhi undang-undang corak: di antara titik awal dan akhir corak, harga dibenarkan untuk merentasi garisan bebaji dengan ‘tinggi’ dan ‘rendah’, tetapi tidak dengan 'tutup’ atau ‘buka’. Bebaji tidak bertindih terbesar yang dijumpai dalam corak-corak yang ada yang menepati penjelasan di atas adalah dilukis di atas carta. 

Input-input:


Corak Songsang - Menyongsangkan corak untuk mencari satu bebaji menurun.


Sumber - Sumber untuk carian utama.

Saluran Nisbah Lebar Mula/Akhir - Nilai perbezaan tinggi saluran dibenarkan pada permulaan dan pengakhiran corak. Nilai peratusan.


Menukar Jujukan Pivot - Menukar jujukan minimum dan maksimum: corak bermula dengan satu pangsi rendah jika ini adalah ‘palsu’ dan dengan satu pangsi tinggi jika ditukar kepada ‘benar’.