Mengapakah saya tidak mempunyai tab “Skrip jemputan sahaja”?

Tab ini akan muncul sebaik sahaja seorang pengguna memberikan akses kepada skrip Jemputan Sahaja (akses kepada penunjuk ini diberikan hanya oleh penulisnya). Jadi, jika tab ini tidak kelihatan di dalam Perpustakaan Penunjuk anda, ia bermakna anda tidak diberikan keizinan untuk menggunakan mana-mana skrip Jemputan Sahaja.