Mengapakah saya tidak boleh menggunakan penunjuk Jemputan Sahaja”?

Penunjuk jemputan sahaja (yang mempunyai ikon kunci disebelah namanya) adalah diterbitkan oleh pengguna-pengguna kami di Komuniti Skrip. Akses kepada penunjuk-penunjuk ini tidak dimasukkan di dalam mana-mana pelan kerana mereka tidak dicipta dan tidak terbina dalam oleh TradingView. Jika anda mahu mendapatkan akses kepada skrip-skrip ini, anda hendaklah menghubungi penulis dan meminta mereka memberikan akses kepada anda. Untuk makluman, nama penulis dipaparkan di sebelah tajuk penunjuk (strategi).