Apakah yang saya patut lakukan sebelum saya mula berdagang di BingX pada TradingView?