Saya mahu menggunakan pendakap pada carta

Anda boleh menarik TP (pendakap Ambil Untung) atau SL (pendakap Renti Rugi) pada carta, untuk menetapkan mereka kepada had harga yang dikehendaki. Tidak perlu untuk membuka satu tiket pesanan untuk meletakkan pendakap-pendakap. Ciri ini adalah tersedia dengan semua broker yang menyokong pendakap pada TradingView. Anda boleh menarik pesanan dengan pendakap di dalam satu pergerakan dengan menekan kekunci "Shift".