Saya mahu menyesuaikan kebolehlihatan untuk beberapa objek

Anda boleh menyesuaikan kebolehlihatan untuk beberapa objek pada selang waktu tertentu seperti berikut:

  • Buka salasilah Objek, letakkan objek-objek lukisan di dalam satu kumpulan, dan pilih “Tetapan” di dalam menu lungsur turun kumpulan.

 

  • Tekan Ctrl pada Windows atau Cmd pada Mac, pilih beberapa objek atau kumpulan di dalam salasilah Objek menggunakan tetikus anda, buka menu lungsur turun dan pilih “Tetapan”.

 

  • Tekan Ctrl pada Windows atau Cmd pada Mac, pilih beberapa objek terus pada carta dengan menggunakan tetikus anda, buka menu lungsur turun dan pilih “Tetapan”.

 

  • Pilih beberapa objek atau kumpulan dan klik butang “Tetapan” pada bar alat terapung.