Saya mahu menyesuaikan kebolehlihatan untuk beberapa objek