Bagaimana untuk menyukai Penunjuk, Kewangan, Alat Lukisan dan Rangkamasa?

Untuk akses pantas kepada alat-alat sentiasa digunakan, anda boleh menambahkan mereka ke Kegemaran. Untuk melakukan ini, cuma klik pada simbol bintang yang terletak di sebelah nama atau ikon pada alat ini.

Sekarang alat kegemaran anda hanya satu klik sahaja. Alat lukisan adalah berada pada bar alat kanan pada carta anda.

Alat analisis adalah di dalam menu lungsur turun atau pada tab Kegemaran.

Anda juga boleh menambahkan selang masa dan jenis carta kepada Kegemaran.