Bolehkah saya menambahkan had-had Renti Rugi/Ambil Untung pada carta?

Tradovate membenarkan penambahan had-had Renti Rugi/Ambil Untung kepada pesanan sahaja apabila meletakkan pesanan di dalam panel pesanan, ia adalah tidak dibenarkan untuk menambah had-had S/L dan T/P sebaik sahaja pesanan telah diletakkan atau kepada satu posisi yang sedang berjalan. 

Jika anda menekan klik kanan dan memilih pilihan “Ubah Pesanan”, kedua-dua pilihan Renti Rugi dan Ambil Untung akan ditukar warna kepada kelabu. 

 

Walaubagaimanapun, mengubah had-had Renti Rugi dan Ambil Untung pada carta (jika mereka telahpun diletakkan bersama Pesanan Utama melalui Panel Pesanan) adalah dibenarkan, kerana Tradovate menyokong pengubahan pesanan/had.