Bolehkah saya menambahkan had-had Renti Rugi/Ambil Untung pada carta?