Apakah Ujian Belakang Dalam?

Ujian Belakang Dalam adalah satu mod tambahan operasi untuk penguji strategi, yang menjadikannya mampu untuk mengira strategi pada semua data sejarah yang tersedia pada simbol terpilih, dan bukan hanya yang dimuatkan pada carta.

Perbezaan utama di antara Ujian Belakang Dalam dan ujian belakang Penguji Strategi biasa adalah keupayaan untuk memilih satu julat tarikh tertentu untuk pengiraan strategi. Bagaimana ia berfungsi boleh dijumpai di sini.

Sila ambil maklum bahawa keputusan pengiraan di dalam mod ujian belakang Penguji Strategi biasa dan di dalam Ujian Belakang Dalam mungkin berbeza. Ini dijelaskan dengan lebih lanjut di sini.

Maklumat lebih terperinci mengenai strategi-strategi dan bagaimana mereka bekerja, termasuk juga soalan-soalan lain tentang bagaimana Ujian Belakang Dalam bekerja, boleh didapati di Pusat Bantuan.