Apakah sejarah Dalam?

Sejarah Dalam adalah satu mod tambahan operasi untuk penguji strategi, yang menjadikannya mampu untuk mengira strategi pada semua data sejarah yang tersedia pada simbol terpilih, dan bukan hanya yang dimuatkan pada carta.