Bagaimanakah Ujian Belakang Dalam berfungsi?

  1. Tambah satu strategi kepada carta.
  2. Pastikan semua tetapan adalah betul
  3. Tukar kepada mod Ujian Belakang Dalam
  4. Pilih selang masa yang mana anda mahu kirakan dan keluarkan laporan

Sila ambil maklum bahawa carta menunjukkan keputusan pengiraan strategi di dalam mod Penguji Strategi biasa, dan bukan keputusan untuk ujian di dalam mod Ujian Belakang Dalam.