Kenapakah keputusan pengiraan di dalam mod Ujian Belakang Dalam tidak dimuatkan?

Sila ambil maklum bahawa pengiraan adalah dilakukan pada satu jumlah data yang besar, di mana ia mengambil banyak masa dan sumber. Jika laporan anda tidak keluar, sila periksa sambungan internet anda: