Saya dicas tetapi saya tidak pernah mendaftar satu akaun dengan anda. Bagaimana untuk menghubungi Bantuan untuk mendapatkan pembayaran balik?