Sebanyak manakah data tersedia untuk Ujian Belakang Dalam?

Ujian Belakang Dalam membenarkan pengguna untuk menguji semula strategi untuk semua data yang tersedia di dalam simpanan data TradingView. Panjang data sejarah adalah bergantung kepada simbol yang dipilih dan rangka masa carta. Untuk rangka masa harian dan berasaskan harian, carta memaparkan semua data yang ada dan mod Ujian Belakang Dalam menggunakan data yang sama. Pada rangka masa intrahari, TradingView mengekalkan satu jumlah data terhad. Disebabkan ini, panjang data pada rangka masa intrahari mungkin lebih pendek daripada harian.

Sila ambil maklum bahawa panjang maksimum data sejarah untuk setiap pengiraan adalah 2 juta bar. Jika tempoh masa digunakan untuk satu ujian belakang (backtest) merangkumi lebih daripada 2 juta bar, strategi akan melaksanakan keseluruhan 2 million bar terkini dalam tempoh yang dipilih. Had ini tidak boleh dipanjangkan buat masa ini disebabkan alasan teknikal. Dua juta bar memberikan data yang banyak dan anda boleh menggunakan satu rangka masa yang lebih tinggi jika anda perlu menguji strategi anda untuk satu selang masa yang lebih panjang.  

Jika tiada data wujud dalam tempoh Ujian Belakang Dalam yang dipilih, Penguji Strategi akan memulangkan ralat "Tiada data untuk tempoh dan rangka masa carta yang dipilih". Jika hanya beberapa data intrahari yang tersedia dalam tempoh yang dipilih, strategi akan mengira dalam keadaan yang biasa.