Mengapakah saya terputus hubungan daripada platform Interactive Brokers apabila saya menyambungkan dengan mereka pada TradingView?

Interactive Brokers hanya membenarkan satu hubungan aktif. Usaha untuk menyambungkannya kepada satu broker yang telah mempunyai satu sesi aktif akan memutuskan hubungan sebelum ini.