Mengapakah saya terputus hubungan daripada platform Interactive Brokers apabila saya menyambungkan dengan mereka pada TradingView?