Apakah yang patut saya lakukan, untuk membolehkan berdagang melalui Interactive Brokers pada TradingView?