Saham-saham diterbitkan cair

Saham-saham diterbitkan cair mewakili jumlah bilangan saham-saham biasa yang akan diterbitkan selepas semua sumber-sumber pertukaran yang mungkin telah dilaksanakan, seperti saham keutamaan boleh tukar, instrumen hutang, bon-bon, opsyen saham, dan waran. 

Saham-saham diterbitkan cair adalah dikira pada asas bahawa bukan sahaja sekuriti, yang telah diisukan, tetapi juga yang mana boleh dituntut dengan satu pertukaran. Saham-saham diterbitkan cair adalah digunakan oleh syarikat untuk pengiraan Perolehan sesaham cair.