Nilai buku per saham

Apakah Nilai buku per saham?

Nilai buku per saham menunjukkan satu nilai buku sesebuah syarikat per setiap saham biasa diterbitkan kepada akhir tempoh fiskal. Nilai buku (juga dikenali sebagai Nilai aset bersih) mewakili perbezaan di antara jumlah aset dan jumlah liabiliti, tidak termasuk ekuiti saham keutamaan (kerana pemegang saham keutamaan mempunyai hak yang lebih tinggi pada aset-aset dan perolehan daripada pemegang saham biasa).

Formula:

Nilai buku per saham = Jumlah ekuiti biasa / Jumlah saham biasa diterbitkan

Apakah maksud

Nilai buku per saham?

Dalam keadaan pembubaran syarikat, nilai buku per saham menunjukkan nilai monetari yang ada untuk pemegang saham biasa selepas semua aset dijual dan semua hutang dibayar. Jika Nilai buku per saham sesuatu syarikat adalah lebih tinggi daripada harga sahamnya dipasaran, saham akan dikira sebagai di bawah nilai.