Dividen per saham - isu utama saham biasa

Apakah Dividen per saham - isu utama saham biasa?

Dividen per saham - isu utama saham biasa mewakili jumlah dividen per saham diisytiharkan, termasuk dividen lebihan untuk kelas saham keutamaan syarikat untuk satu tempoh masa. Dividen per saham adalah berdasarkan kepada dividen "kasar", sebelum cukai pegangan ditolak berdasarkan kepada nisbah asas sesuatu negara, dengan pengecualian untuk kredit cukai istimewa yang tersedia di beberapa negara. 

Bagaimanakah Dividen per saham - isu utama saham biasa dikira?

Dividen per saham - isu utama saham biasa dikira sebagai Dividen biasa dibayar (termasuk dividen lebihan untuk kelas saham keutamaan) dibahagikan dengan Jumlah saham biasa diterbitkan dalam satu tempoh masa. Nilai-nilai adalah dilaporkan oleh satu syarikat di dalam siaran akhbar.

Apakah maksud Dividen per saham - isu utama saham biasa?

DPS adalah penunjuk paling mudah dan sangat penting untuk pelabur-pelabur kerana nilai pembayaran dividen untuk satu syarikat adalah satu keuntungan terus kepada pemegang saham. Beberapa pelabur mencipta portfolio mereka dengan satu perhatian kepada pembayaran dividen tetap. Satu peningkatan konsisten untuk DPS dalam satu masa selalunya menunjukkan pertumbuhan mampan untuk keuntungan dan kecekapan pengurusan sesebuah syarikat.