Saham terapung diterbitkan

Apakah Saham terapung diterbitkan?

Saham terapung diterbitkan mewakili bilangan saham-saham biasa diterbitkan yang tersedia untuk dagangan mula pada bursa saham dan pasaran kewangan lain. Ia tidak termasuk saham-saham dipegang dekat atau saham dalaman yang dipunyai oleh pengurusan syarikat dan pekerja, pelabur-pelabur institusi yang mempunyai saham menguasai atau kerusi di dalam lembaga pengarah, atau yayasan milik syarikat.

Apakah maksud Saham terapung diterbitkan?

Saham terapung diterbitkan adalah sebahagian daripada jumlah saham biasa diterbitkan, jadi kuantiti mereka tidak boleh lebih daripada keseluruhan. Jika bilangan saham-saham apungan adalah tinggi kepada jumlah saham diterbitkan, ia bermakna satu jumlah besar saham-saham adalah tidak terhad dan tersedia untuk didagangkan pada pasaran mula, yang menunjukkan satu had tinggi kecairan. Jika saham-saham diapungkan adalah rendah kepada jumlah saham diterbitkan, ia bermakna ada satu lot saham-saham dipegang dekat dan lot besar didagangkan oleh pemegang-pemegang ini boleh menukar harga dan ketidakstabilan saham-saham dengan ketara.