Bagaimanakah untuk menambahkan teks kepada satu bulatan atau elips?

Anda boleh menambahkan satu label teks kepada alat lukisan Bulatan dan Elips.

Untuk menambahkan teks, lakukan berikut:

  • Lukis satu Bulatan atau Elips pada carta
  • Buka tetapan alat lukisan
  • Pergi ke tab "Teks"
  • Tambahkan teks dan klik OK