Saya nampak ralat ‘Gagal untuk mengira semula latihan kerana respons adalah terlalu besar’

Ralat ini terjadi jika saiz keseluruhan laporan yang dijana semasa Ujian Belakang Dalam adalah terlalu besar dan telah melanggar had. Had adalah dibolehkan untuk pelayan-pelayan kami bekerja dengan lebih cekap. 

Untuk mengelakkan ralat ini, kurangkan bilangan fungsi-fungsi plot dan lukisan-lukisan di dalam skrip strategi anda - komen keluar mereka atau buang kesemuanya dari kod.

Plot-plot dan lukisan-lukisan strategi adalah tidak dipaparkan di dalam carta di dalam mod Ujian Belakang Dalam, jadi membuang mereka tidak akan menjejaskan strategi di dalam mod ini. Anda boleh menjumpai penjelasan di sini: Mengapakah keputusan-keputusan untuk Ujian Belakang tidak ditunjukkan pada carta?

Secara khususnya, fungsi-fungsi berikut boleh dikeluarkan/dikomen keluar: