Carta Lajur

Lajur adalah satu jenis carta yang menunjukkan perubahan di dalam harga sebenar sesuatu instrumen. Anda boleh mengaktifkan Lajur di dalam tetapan jenis carta, dan mereka juga akan tersedia untuk simbol-simbol tambahan.

Untuk memplotkan carta, nilai-nilai harga tutup adalah digunakan secara lalai. Pada masa yang sama, pilihan untuk nilai-nilai lain untuk proses memplot juga tersedia:

Anda juga boleh menyesuaikan warna-warna lajur:

Warna Naik bila harga buka adalah kurang daripada harga tutup, lalai adalah hijau.

Warna Turun bila harga tutup adalah kurang daripada harga buka, lalai adalah merah.