Monthly GDP, YoY (MGDPYY)

Mengukur perubahan tahunan di dalam nilai pelarasan inflasi untuk semua baraangan dan perkhidmatan yang dihasilkan di dalam ekonomi.

Semua negara di mana MGDPYY tersedia adalah disenaraikan di bawah: 

 • Argentina
 • Azerbaijan
 • Belarus
 • Finland
 • Georgia
 • Kazakhstan
 • Kyrgyzstan
 • Mexico
 • Peru
 • Russia
 • United Kingdom