Pengesahan Webhook

Apabila menghantar satu permintaan, pelayan webhook juga menghantar satu sijil SSL kepada URL tertentu. Dengan sijil ini, anda boleh mengesahkan bahawa permintaan ini sememangnya dihantar oleh pelayan TradingView.

Nota:
Sijil ini hanya dihantar apabila menggunakan protokol HTTPS. Pengaktifan dan konfigurasi berkenaan untuk pengesahan pensijilan adalah dilakukan sepenuhnya pada aplikasi bahagian peserta webhook dan tiada perlakuan lain diperlukan untuk dilakukan pada laman web TradingView.

Pengesahan permintaan boleh disahkan menggunakan ruangan sijil seperti ini:

Subjek:

  • C = US
  • ST = Ohio
  • L = Westerville
  • O = TradingView, Inc.
  • CN = TradingView Webhooks

Nama Lain Subjek:

  • email:webhook-server@tradingview.com