Bagaimana menggerakkan pelbagai objek lukisan pada masa yang sama?

Pertama, pilih objek yang anda mahu gerakkan. Ini boleh dilakukan mengikut cara berikut:

  • Pilih setiap objek satu persatu dengan menekan kekunci Ctrl pada Windows atau kekunci ⌘ pada Mac.
  • Pilih kawasan carta dengan objek berkenaan dengan menekan butang kiri tetikus dan kekunci Ctrl pada Windows atau kekunci ⌘ pada Mac.

Sebaik sahaja objek-objek dipilih, mereka boleh digerakkan dengan menggunakan:

  • Anak panah papan kekunci, yang membenarkan anda menetapkan posisi objek secara tepat – akan tetapi kaedah ini agak memakan masa.
  • Tarik klik kiri, iaitu cara terpantas untuk menggerakkan objek tetapi ia akan menjadikannya sukar untuk meletakkan objek pada carta dengan tepat.
  • Dengan menentukan satu ofset di dalam tab “Anjakan” pada tetingkap sifat objek.

Apabila menggerakkan menerusi tab “Anjakan”, koordinat untuk setiap titik pada objek-objek yang dipilih berubah, di mana operasi matematik digunakan: tambahan, penolakan, penggandaan dan pembahagian untuk nilai-nilai harga, dan tambahan dan penolakan untuk indeks bar.

Tentukan +5 di dalam ruang input dan tekan Enter – ini akan menggerakkan semua objek lukisan sebanyak 5 unit pada skala harga.

Perlu dimaklumi bahawa pengiraan adalah dilakukan berdasarkan kepada semua peraturan matematik untuk koordinat bagi setiap titik, dan pendaraban/pembahagian harga akan membawa kepada perubahan visual pada objek. Sebagai contoh, jika titik objek mempunyai koordinat negatif dan yang keduanya mempunyai yang positif, mereka akan digerakkan pada arah bertentangan apabila digandakan. 

Jika anda memasukkan hanya nombor tanpa satu tanda, semua objek lukisan akan digerakkan kepada nilai koordinat yang ditentukan.