Bagaimanakah untuk mengaktifkan pelarasan belakang untuk hadapan berterusan?

Pelarasan belakang adalah keupayaan untuk melaraskan data untuk kontrak sebelum ini untuk membuang semua jurang sebelum (roll gap) disebabkan perbezaan harga untuk kontrak-kontrak berbeza.

Pelarasan dilakukan seperti berikut: apabila kontrak berterusan ditukar kepada kontrak baru yang seterusnya, semua kontrak-kontrak sebelum ini akan dilaraskan bergantung kepada pekali, yang dikira sebagai perbezaan di antara Tutup dalam kontrak baru dan lama pada bar harian terdekat kepada titik pertukaran (switching point) di dalam kontrak berterusan. Selalunya ini merupakan bar-bar harian yang mendahului hari pertukaran kepada kontrak seterusnya.

Secara lalai, pelarasan belakang sentiasa dinyahaktifkan. Anda boleh mengaktifkannya pada satu carta dengan kontrak berterusan dalam dua cara:

  • Menggunakan butang b-adj (Laras untuk perubahan kontrak) pada bahagian bawah
  • Dengan menekan kotak semak Laras untuk perubahan kontrak di dalam tetapan

Jika butang b-adj dan ciri Laras untuk perubahan kontrak tidak tersedia untuk hadapan yang anda pilih, ini bermaksud ciri ini masih belum tersedia untuk hadapan-hadapan itu dan akan tersedia nanti di masa hadapan.