Bolehkah saya menukar harga Penyelesaian dan Akhir sebagai penutup untuk pasaran hadapan?

Ciri Guna penyelesaian sebagai penutup pada selang harian membenarkan anda memilih apa yang anda mahu paparkan sebagai harga penutup untuk bar harian dan bar rangka masa yang lebih tinggi. Tersedia untuk kontrak hadapan dan berterusan.

Penutup boleh dipaparkan sebagai:

  • Harga akhir, iaitu harga dagangan akhir sebenar yang menutup hari dagangan.
  • Harga penyelesaian, yang dikira oleh bursa pada pengakhiran setiap hari dagangan berdasarkan kepada purata tawar dan bida terakhir, harga penutup sebenar pada hari dagangan, purata berwajaran (weighted average) untuk minit dagangan akhir dll. Setiap bursa melakukan pengiraan berdasarkan kepada algorithma mereka sendiri, jadi tidak ada peraturan tunggal yang perlu dipatuhi.

Secara lalai, pada carta, kontrak hadapan dan berterusan adalah dibuka dengan Harga penyelesaian apabila ciri penutup diaktifkan. Ada dua cara untuk bertukar kepada Harga terakhir sebagai penutup:

  • menggunakan butang tetapan di bahagian bawah:
  • tidak memilih titik Guna penyelesaian sebagai penutup pada selang harian di dalam tetapan:

Untuk rangka masa intrahari, apabila menukar kepada intrahari dari harian, tidak mengira sama ada harga penyelesaian diaktifkan atau tidak, data intrahari akan sentiasa sama. Dalam kes ini, tiada butang tetapan di bahagian bawah, dan juga tiada ruangan Guna penyelesaian sebagai penutup pada selang harian di dalam tetapan carta.

Senarai Amatan, Butiran, Penyaring sentiasa menggunakan harga Penyelesaian, jadi, jika Penyelesaian tidak diaktifkan pada carta, nilai-nilai mungkin tidak sama dengannya.

 

Jika butang tetapan dan ciri Guna penyelesaian sebagai penutup pada selang harian tidak tersedia untuk kontrak hadapan yang diingini, ini bermakna ciri ini masih belum ada untuk kontrak-kontrak hadapan itu dan akan tersedia di masa hadapan.