Memilih jenis data di dalam tetapan broker

Untuk menambahbaik pengalaman dagangan dengan Osmanli Yatirim di TradingView, anda diberikan peluang untuk menerima data masa nyata BIST_MIXED tanpa kos tambahan.

Anda boleh sentiasa mengaktifkan/nyahaktifkan data masa nyata BIST_MIXED dalam menu broker. TradingView membekalkan data masa nyata bursa BIST untuk pengguna-pengguna integrasi broker ini, akan tetapi ia datang tanpa volum.

Menyahaktifkan penggunaan data masa nyata BIST_MIXED akan menyebabkan anda menerima data BIST yang tertunda 15 minit, yang mengandungi volum.

Sila ambil maklum, anda tidak akan terkesan jika anda telah membeli satu langganan kepada data BIST berbayar.