Corak Carta Tiga Jurang

Corak tiga jurang ialah satu corak pembalikan yang dibentuk oleh tiga jurang berturutan yang sama ketinggian (hanya sedikit perbezaan dalam nilai harga dibenarkan) dan dua puncak pertengahan di antara mereka. Ia adalah dijangka bahawa selepas harga mencapai jurang ketiga dan kemudian jatuh dibawah had pertengahan minimum, pergerakan kejatuhan akan berterusan dengan nilai yang sama dengan perbezaan di antara puncak dan jurang.

Penunjuk mencari corak pada 600 bar terakhir. Corak ini mengandungi garisan-garisan yang menunjukkan pergerakan harga (Garisan Harga) dan garisan leher (Garisan Leher). Garisan leher dilukis sepanjang ketinggian pertengahan maksimum, Permulaan dan pengakhiran setiap garisan untuk setiap garisan harga kecuali untuk yang terakhir (titik 7) adalah terletak pada pangsi 5/5. Titik 7 terletak pada persimpangan garisan harga terakhir dengan garisan leher. Di dalam mod Dalam Proses, penunjuk akan mencari bukan sahaja corak yang sudah terbentuk, tetapi juga corak yang sedang terbentuk. Ketinggian ketiga untuk corak sebegini mungkin tidak berada di dalam pangsi dan garisan harga yang sedang terjadi akan bertukar kepada garisan titik. 

Corak dikira sudah terbentuk apabila, selepas kehadiran jurang ketiga, harga (tutup) naik melepasi garisan leher. Garisan titik mendatar yang tamat dengan label Sasaran menunjukkan kedudukan harga yang dijangka selepas corak terbentuk. Sebaik sahaja bar baru muncul, garisan akan memanjang ke kanan sehingga bar terakhir, sehingga status corak bertukar dari Menunggu kepada yang lain. Label panduan alat menunjukkan harga dan status terkini untuk corak. Apabila status berubah, warna label juga berubah. Ada 3 status secara keseluruhan:

  • Menunggu. Harga tidak mencapai kedudukan yang dijangka dan tidak melepasi jurang terakhir.
  • Dicapai. Harga mencapai kedudukan yang dijangkakan.
  • Gagal. Harga tidak mencapai kedudukan yang dijangkakan dan turun lebih rendah dari jurang terakhir.

Jika penunjuk bertemu dua corak yang bersilang, pemilihan akan diberikan kepada yang mempunyai status Menunggu. Jika status corak yang bertemu ialah Gagal atau Dicapai atau status kedua-duanya adalah Menunggu, corak akan dipaparkan di nilai harga yang hampir sama dengan jurang, cth., lebih tepat. 

Input:

  • Ketinggian Arah Aliran – Tetapkan ketinggian yang diperlukan untuk arah aliran mendahului corak relatif kepada ketinggian corak itu sendiri. Ketinggian corak ialah perbezaan di dalam harga di antara kerendahan minimum jurang dan puncak pertengahan minimum. Nilai peratusan.
  • Dalam Proses – Mencari corak yang masih belum terbentuk sepenuhnya.
  • Jurang – Perbezaan maksimum yang dibenarkan untuk kedalaman jurang-jurang. Kedalaman jurang dikira dari puncak pertengahan maksimum. Nilai peratusan. 
  • Maksimum Pertengahan – Nilai perbezaan ketinggian maksimum yang dibenarkan untuk maksimum pertengahan. Ketinggian maksimum dikira dari kerendahan paling dalam untuk jurang. Nilai peratusan.