Bagaimanakah untuk mendapatkan lebih banyak pemberitahuan aktif untuk setiap langganan

Pada masa ini, had untuk pemberitahuan aktif pada pelan Premium ialah 800 (400 pemberitahuan harga + 400 pemberitahuan teknikal) dan tiada pilihan tambahan untuk menaikkannya.

Pelan lebih rendah boleh menaiktaraf ke pelan Premium untuk mendapatkan kelebihan ini.