Bagaimanakah untuk mendapatkan lebih banyak pemberitahuan aktif untuk setiap langganan

Pada masa ini, had untuk pemberitahuan aktif pada pelan Premium ialah 400 dan tiada pilihan tambahan untuk menaikkannya.

Pelan lebih rendah boleh menaiktaraf ke pelan Premium untuk mendapatkan kelebihan ini.