Zon masa apakah yang dipaparkan dalam pemberitahuan?

Di dalam notifikasi timbul pemberitahuan, masa dipaparkan dalam zon masa seperti sistem operasi anda.

Di dalam pengurus pemberitahuan, anda boleh mengetahui masa ciptaan pemberitahuan termasuk juga masa rekod cetusan terakhir. Kedua-duanya dipaparkan di dalam zon masa sistem operasi anda.

Di dalam log pemberitahuan, masa juga dipaparkan mengikut zon masa sistem operasi anda.

Zon masa carta boleh diubah dan disegerakkan dengan masa sistem operasi anda. Sebagai makluman, tetapan tidak mengubah pemberitahuan dalam apa-apa cara sekali pun.

Di dalam bahagian log pemberitahuan, anda boleh mengeksport data log pemberitahuan kepada satu fail CSV. 

Masa dalam satu fail CSV adalah dipaparkan dalam zon masa UTC dan tidak boleh diubah dalam tetapan carta. Akan tetapi, anda boleh menukar zon masa secara terus di dalam fail.