Bagaimanakah untuk mengaktifkan paparan idea pada carta?

Anda boleh mengaktifkan paparan idea dan mengkonfigurasikan jenis-jenis idea yang dipaparkan dalam tetapan carta di dalam tab Peristiwa.

Anda boleh memilih idea mana untuk dipaparkan pada carta: hanya idea anda sendiri, idea orang yang anda ikuti atau idea awam untuk instrumen yang dipilih.

Tetapan untuk paparan idea juga tersedia di dalam menu konteks dengan mengklik kanan pada label idea pada carta.